Missie en visie


Theater Gajes is een gezelschap dat buitentheaterproducties ontwikkelt en uitvoert. Met een aantal voorstellingen toert zij door binnen- en buitenland langs verschillende festivals. Naast de reizende voorstellingen houdt Theater Gajes zich ook bezig met het maken van buitentheatervoorstellingen die voor een specifieke locatie en/of festival worden ontwikkeld.

Het gezelschap ziet het als haar missie om theater te brengen op straat om op die wijze duizenden mensen in contact te brengen met verbeelding en maatschappelijk actuele vraagstukken. Theater Gajes wil een van de voorvechters zijn van het buitentheater in Nederland. Een gezelschap dat een nieuwe connotatie aan de term buitentheater of straattheater toevoegt en realiseert. Ze gaat voor het verbeteren van de kwaliteit van buitentheater in het algemeen en van het eigen gezelschap in het bijzonder. Het gezelschap staat voor buitentheater van een artistiek verantwoord niveau, gemaakt door professionals van meerdere disciplines. Buitentheater dat bewust communiceert met haar publiek en zichzelf daarbij tot doel stelt verbeeldingskracht aan te wakkeren en maatschappelijke vraagstukken naar de oppervlakte te halen.

Na alle politieke veranderingen van de afgelopen jaren lijkt de noodzaak van het bestaan van kwalitatief goed buitentheater nog groter dan hij wellicht al was. De enige plek waar kunst te brengen is in een egalitaire omgeving is de openbare ruimte. Voorstellingen van Theater Gajes worden gezien en ervaren door duizenden toeschouwers die vaak niet eerder in contact zijn geweest met theater. Om zoveel mogelijk mensen met de verbeeldingskracht van Theater Gajes in aanraking te laten komen wordt in elke voorstelling gewerkt met vrijwilligers of een bijzondere doelgroep. Op deze wijze wordt niet alleen het eindresultaat gedeeld maar ook het maakproces.