BELOOFDE LAND

> Ontwikkeld voor Deventer op Stelten > 2017

HET BELOOFDE LAND is een theatraal sociaal experiment dat uitmondt in een intense voorstelling en veel tegenstrijdige gevoelens. HET BELOOFDE LAND geeft de toeschouwer de kans om deel uit te maken van een nieuwe sociale groep en zich te verliezen in het wij/zij denken.

Na een selectieprocedure uitgevoerd door vele bevreemdende ambtenaren wordt de toeschouwer geselecteerd voor ‘het beloofde land’ van een van de twee volksleiders. Daar mag hij onderdeel zijn van de groep om te ontdekken hoe snel vreemdelingenhaat ontstaat.